Profesori Univerziteta Crne Gore razvili set alata za podršku lokalnim samoupravama u elektrifikaciji drumskog saobraćaja

29.06.2022


Profesori Univerziteta Crne Gore razvili set alata za podršku lokalnim samoupravama u elektrifikaciji drumskog saobraćaja

Tim profesora Univerziteta Crne Gore razvio je set alata koji će služiti kao podrška lokalnim samoupravama za razvoj infrastrukture za punjenje električnih vozila. Alati koji su nastali kao rezultat EUKI projekta Alpe-Adria savez za čist transport (AaCTA), predstavljeni su na finalnoj konferenciji projekta koja je održana u Zagrebu.

Članovi projektnog tima su profesori Mašinskog fakulteta UCG prof. dr Igor Vušanović, prof. dr Zoran Miljanić i prof. dr Radoje Vujadinović, dekan MF, koji su i razvili alate.  

"Riječ je o alatima koji omogućavaju strateško pozicioniranje stanica za punjenje električnih vozila uzimajući u obzir raspoložive podatke lokalnih samouprava o putnoj i elektroenergetskoj infrastrukturi, lokacije javnih parkinga i potrebe za brzim i sporim punjenjem. Takođe, alati uzimaju u obzir projekcije rasta broja električnih automobila, kao i raspoložive brojače saobraćaja na putevima", objasnio je dekan Vujadinović.

Na finalnoj konferenciji projekta, prof. Miljanić je predstavio set alata, dok je prof. Vujadinović, u okviru panela Zelene javne nabavke, upoznao prisutne sa stanjem u ovoj oblasti u Crnoj Gori, a iskoristio je priliku i da ukratko predstavi brojne aktivnosti ovog projekta realizovane u Crnoj Gori.

Elektrifikacija saobraćaja igra značajnu ulogu u tranziciji prema energetskim sistemima s nultom emisijom štetnih gasova. Strateški dokumenti kao što su Nacionalni energetski i klimatski planovi (NECP) takođe to prepoznaju. Kako bi se ispunili ciljevi Nacionalnih energetskih i klimatskih planova i Paketa čiste energije EU-a, imperativ je da akteri realizuju konkretne mjere na lokalnom nivou.

Ovo je prvi projekat koji se na Univerzitetu Crne Gore realizuje iz Evropskog klimatskog fonda (EUKI). Projektom koordinira SDEWES Centar iz Zagreba, a partneri su osim Mašinskog fakulteta UCG, Regionalni razvojni centar Koper iz Slovenije i Agencija za energetiku Štajerske iz Austrije.

Projekat je tokom proteklog perioda okupljao mrežu donosilaca odluka i relevantnih aktera koji preduzimaju mjere za lokalnu dekarbonizaciju saobraćaja. Četiri bijele knjige prikazuju trenutno stanje i kapacitete lokalnih samouprava u pojedinim zemljama. Na njihovoj osnovi, projekat razvija prilagođeni alatni okvir koji podržava korisnike u njihovim naporima za dekarbonizaciju. Kroz 12 radionica u okviru projekta obučeno je 120 polaznika za korišćenje alata. Na radionicama je bilo riječi o konkretnim mjerama za elektrifikaciju saobraćaja, te i o korišćenju lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije.

Ovaj projekat dio je Evropske klimatske inicijative (EUKI). EUKI je instrument za finansiranje projekata njemačkog saveznog ministarstva za ekonomska pitanja i klimatske mjere (BMWK). EUKI poziv za projektne ideje realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Sveobuhvatni cilj EUKI-ja je podsticanje klimatske saradnje unutar Evropske unije (EU) kako bi se ublažile posljedice koje izaziva emisija štetnih gasova.

 

Broj posjeta : 547

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.