Podrška automobilskom inženjeringu kroz projekat Mašinskog fakulteta  
Podrška automobilskom inženjeringu kroz projekat Mašinskog fakulteta   

Nedostatak visokokvalifikovane radne snage u oblasti automobilskog inženjeringa u Crnoj Gori i Albaniji, jedno je od pitanja koje će se tretirati kroz projekat Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore “Međunarodni centri za inženjerske kompetencije koje olakšavaju pristup novim znanjima u oblasti mobilnosti“, pod akronimom INTEC.

Dekan Mašinskog fakulteta prof. dr Radoje Vujadinović, navodi da će INTEC projekat, koji okuplja 12 partnera, univerzitete i organizacije iz Austrije, Njemačke, Hrvatske, Albanije i Crne Gore, uključujući i Univerzitet Crne Gore, obezbijediti osnovu za razmjenu najnovijih sadržaja koji se bave budućim izazovima koji se ne tiču samo ovih zemalja.  

„Održivi transport i sistemi mobilnosti predstavljaju važan preduslov za postizanje globalnih ciljeva usmjerenih na smanjivanje štetnog uticaja na klimatske promjene. U posebnom fokusu će biti tematika e-mobilnosti, kao alternativno rješenje konvencionalnoj mobilnosti, kao i korišćenje obnovljivih izvora energije. Novi vidovi prevoza i inovativne tehnologije (npr. električna vozila) daju dodatne mogućnosti u pogledu smanjenja negativnih uticaja postojećeg transportnog sistema na životnu sredinu i društvenu zajednicu. Na taj način bi se Crna Gora približila ostvarenju ciljeva koje su uspostavile zemlje Evropske unije, a to su zelena i pametna mobilnost, čist i pristupačan transport“, naveo je profesor Vujadinović.

Projekat INTEC je je jedan od 14 projekata Univerziteta Crne Gore i četiri projekta Mašinskog fakulteta, koji su dobijeni u okviru poziva novog ciklusa Erasmus + projekata izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (CBHE) za 2021-2027.

Projekat će unaprijediti saradnju među različitim interesnim grupama u oblasti automobilskog i mašinskog inženjerstva koje će se baviti razvojem obuka za akademsko osoblje i omogućiti dalji transfer stečenog znanja. Eksperti će kroz projekat razmatrati aktuelne teme i razgovarati o sadašnjim i budućim izazovima u inženjerstvu u skladu sa lokalnim potrebama.

 „Projekat predviđa osnivanje Centra za inženjerske kompetencije na svakom univerzitetu van Evropske unije koji je dio projekta. Ove jedinice predstavljaju mjesta susreta za akademsko osoblje, studente, stručnjake, predstavnike kompanija, automobilskih udruženja i sl, na kojem će razmijeniti ideje, znanja i vještine kroz radionice, događaje i projekte. Dodatna pažnja će biti usmjerena na prenos mekih vještina koje su kod inženjera veoma tražene. Sveukupno, znanje studenata će na efikasniji način ispuniti zahtjeve tržišta i povećati njihov stepen zaposlenja kroz saradnju sa kompanijama. Štaviše, međunarodna mreža subjekata koji se bave automobilskim inženjerstvom će biti uspostavljena u cilju unapređenja kooperacije sa visokoškolskim ustanovama i privredom i postaviti čvrstu osnovu za buduću saradnju na projektima“, istakao je profesor Vujadinović.

Pored formiranja pomenutog Centra, INTEC projektom je predviđeno formiranje platforme za obuke i transfer znanja na daljinu, razvoj priručnika i materijala za edukaciju o održivoj mobilnosti, organizovanje radionica sa ciljem obuke akademskog osoblja, studenata i drugih zainteresovanih strana, kao i sprovođenje prakse studenata Mašinskog fakulteta na partnerskim institucijama u EU. Ovakav pristup će omogućiti učesnicima iz različitih društvenih i kulturnih sredina razmjenu iskustva, znanja, dobre prakse rada i usvajanje metodoloških alata i pristupa u oblasti održive mobilnosti. Primjena savremenih interaktivnih tehnologija i platforme za učenje na daljinu će omogućiti svim učesnicima adekvatnu uključenost u odgovarajuće projektne aktivnosti i dobru realizaciju projekta.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.