Studijska posjeta Univerzitetu u Finskoj kroz Erasmus + KnowHub projekat
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Profesori Univerziteta Crne Gore su, u okviru aktivnosti na Erasmus + projektu KnowHub, boravili na Univerzitetu u Vaasi-Finska, u periodu od 31.  oktobra do 4. novembra 2022. godine.

Univerzitet u Vaasi - Fisnka je partner na projektu KnowHub, kroz koji je Mašinski fakultet dobio vrijednu opremu za 3D štampu i ojačao saradnju sa biznis sektorom, srodnim fakultetima i podršku studentima kroz razvoj studentskih preduzetničkih ideja.

Ovo studijsko putovanje je bila prilika da članovi KnowHub projektnog tima, prof. dr Janko Jovanović, prof. dr Jelena Šaković Jovanović, prof. dr Aleksandar Vujović i prof. dr Sanja Peković, posjete laboratorije Univerziteta u Vaasi i ujedno se upoznaju sa oblicima saradnje njhovog univerziteta i privrednih subjekata.

Prof. Petri Helo i Rayko Toshev  su predstavnicima UCG – a, između ostalog, pokazali i vrijednu opremu za 3D dizajn i štampu, koja im omogućava da realizuju naučnoistraživačke projekte, ali i projekte saradnje sa privredom.

Osim Univerziteta u Vaasi, profesori UCG-a su posjetili i naučno tehnološki park Merinova gdje su se upoznali sa istorijom njegovog razvoja, projektima koje realizuju, načinima na koje razvijaju i podstiču inovacije kao i modalitetima saradnje sa privrednim subjektima i Univerzitetom u Vaasi.

Preduzeće Wartsila, koje se bavi proizvodnjom i servisiranjem brodskih motora i koje ima najveći broj zaposlenih u ovoj regiji je takođe bio domaćin profesorima UCG-a. Posjeta ovom preduzeću, u kojem je fotografisanje strogo zabranjeno,  obuhvatila je upoznavanje sa istorijom razvoja preduzeća, proizvodnim pogonom, asortimanom, ali i brojnim inovacijama koje su u poslednjoj fazi ispitivanja, a odnose se na zamjenu tradicionalno izrađenih djelova motora sa djelovima izradjenih od kompozitnih i drugih materijala putem 3D štampe.

Ovo je bila i prilika da se pokrenu razgovori na uspostavljanju saradnje Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Vaasi kroz Erasmus+ KA1 program mobilnosti.

Detaljnije informacije o Erasmus+ KnowHub projektu se mogu naći na sajtu: https://knowhub.eu/

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.