DGTRANS projekat: Jačanje kurikuluma i uspostavljanje trening centara za transport opasnog tereta
DGTRANS projekat: Jačanje kurikuluma i uspostavljanje trening centara za transport opasnog tereta

Međunarodni projekat pod nazivom “Jačanje kurikuluma osnovnih i master studija i uspostavljanje trening centara za transport opasnog tereta u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana“ čiji je akronim DGTRANS, jedan je od 14 projekata Univerziteta Crne Gore i četiri projekta Mašinskog fakulteta, koji su dobijeni u okviru poziva novog ciklusa Erasmus + projekata izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (CBHE) za 2021-2027.

U DGTRANS projekatu učestvuje 16 partnera od kojih 12 iz zemalja Zapadnog Balkana i četiri iz zemalja Evropske unije. Konzorcijum je nastao iz težnje zemalja Zapadnog Balkana da se pridruže Evropskom zelenom dogovoru, koji predstavlja novu strategiju rasta Evropske unije u cilju moderne, klimatski neutralne i konkurentne ekonomije koja efikasno koristi resurse. Ova težnja je dodatno pojačana činjenicom da su zemlje Zapadnog Balkana potpisnice Sofijske deklaracije o „Zelenoj agendi“ za zemlјe Zapadnog Balkana, na Samitu Zapadnog Balkana u okviru inicijative Berlinskog procesa, 10. novembra 2020. UCG će učestvovati u identifikaciji problema u regionu zemalja Zapadnog Balkana u vezi sa transportom opasnih materija, zatim u radionicama u pogledu inovativnih praksi u EU i prezentovati probleme u svojoj zemlji, prepremiti listu potrebne opreme, softvera i literature, kao i analiza postojećiih kurikuluma u oblasti saobraćaja i transporta u Crnoj Gori i zemljama Zapadnog Balkana.

Doc. dr Milanko Damjanović sa Mašinskog fakulteta, ističe da će DGTRANS projekat stvoriti podlogu za unapređenje obrazovnog sistema, transfer najbolje prakse rada, znanja i inovacija iz zemalja Evropske unije.

„Poznata je činjenica da transportni sistem ima značajan uticaj na evropsku ekonomiju i globalne lance snabdijevanja, ali sa druge strane da u značajnoj mjeri proizvodi štetne uticaje na okolinu kroz emisiju štetnih gasova, buku, saobraćajne nezgode i saobraćajne gužve. Transport opasnih materija čini značajan udio u ukupnom obimu prevoza i dodatno predstavlja izvor rizika za ljude i okolinu zbog karakteristika robe koja se prevozi. Uključenost vozila koja transportuju opasnu robu u saobraćajne nezgode može dovesti do pojave požara, eksplozija ili emitovanja štetnih gasova, proizvodeći štetne posledice za zdravlje ljudi i okoline. Ove materije mogu dovesti do opasnih reakcija, kao što su sagorijevanje ili razvijanje znatne toplote, razvijanje zapaljivih, zagušljivih, oksidirajućih ili toksičnih gasova, formiranje korozivnih ili nagrizajućih materijala ili opasno povećanje pritiska u rezervoarima. U cilju smanjenja rizika, transport opasnih materija u Evropi podliježe različitim propisima“, navodi profesor Damjanović.

Glavni i specifični ciljevi DGTRANS projekta se odnose na identifikovanje ključnih izvora opasnosti u pogledu transporta opasnih materija na putevima u partnerskim zemljama Zapadnog Balkana, kao i pravnih akata. Pored toga u fokusu je unapređenje postojećih i razvoj novih kurikuluma na osnovnim i master studijama u skladu sa zahtjevima Bolonje i nacionalnih akreditacionih standarda i implementiranje novih predmeta u vezi sa transportom opasnih materija na putevima. Konačno, unutar projekta je predviđeno uspostavljanje trening centara unutar visokoškolskih institucija u zemljama Zapadnog Balkana“, ističe profesor Damjanović.

Unapređenje znanja, vještina i sposobnosti subjekata koji učestvuju u procesu transporta opasnih materija predstavlja plodno tlo za unapređenje postojećeg stanja i proaktivnog djelovanja. Stoga je prepoznata uloga visoko-školskih ustanova, posebno Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kako bi se uspostavio okvir dobre saradnje sa privredom i drugim subjektima koji su uključeni u transport opasnih materija.

 

 

 

Izvor fotografijeNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.