Sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvjete
Sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvjete

U prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvjete. Na sastanku su ispred Ministarstva prosvjete učestvovali generalni direktor Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje, gospodin Slobodan Savović, gospodin Mirza Gargović i gospodin Miloš Trivić, a ispred Mašinskog fakulteta, dekan, prof. dr Radoje Vujadinović, prof. dr Milanko Damjanović i doc. dr Boško Matović.

Dekan Mašinskog fakulteta, prof. dr Radoje Vujadinović je upoznao prisutne sa aktivnostima koje realizuje Mašinski fakultet, kao i potencijalima kojima raspolaže. Istakao je zadovoljstvo zbog iniciranja saradnje i spremnost fakulteta da angažuje ljudske i laboratorijske resurse u cilju unaprijeđenja sistema obrazovanja u Crnoj Gori. Gospodin Slobodan Savović je ocijenio da Mašinski fakultet posjeduje dobar kadar i kvalitetnu opremu koja može koristiti svim subjektima u sistemu obrazovanja i poručio da će Ministarstvo prosvjete razmotriti mogućnosti generisanja daljih aktivnosti. Prof. dr Milako Damjanović je istakao značaj prethodne saradnje koju je Mašinski fakultet imao sa Ministarstvom prosvjete u pogledu kreiranja brojnih zakonskih i podzakonskih akata u oblasti bezbjednosti saobraćaja. Gospodin Mirza Gargović je izrazio zahvalnost zbog podrške koju je Ministarstvo prosvjete dobilo prilikom izrade testova za polaganje vozačkog ispita. Doc dr. Boško Matović je iskazao problem stradanja mladih ljudi u saobraćaju i konstatovao da postoje brojna polja buduće saradnje u cilju unaprijeđenje bezbjednosti djece i mladih ljudi u saobraćaju, kroz izradu programa edukacije.

Na sastanku su definisani glavni ciljevi zajedničkog rada i inicirani budući sastanci u smislu konkretizacije dalje saradnje.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.