Kurs za međunarodnog inženjera zavarivanja, međunarodnog tehnologa zavarivanja i međunarodnog specijalistu zavarivanja
Kurs za međunarodnog inženjera zavarivanja, međunarodnog tehnologa zavarivanja i međunarodnog specijalistu zavarivanja

Ovlašćeno trening tijelo (ATB) Mašinski fakultet u Nišu – Cetar za zavarivanje i zavarene konstrukcije u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore organizuje Kurs za međunarodnog inženjera zavarivanja, međunarodnog tehnologa zavarivanja i međunarodnog specijalistu zavarivanja.

S obzirom na činjenicu da je zavarivanje, prema standardima za menadžment sistemom kvaliteta, serije ISO 9000, svrstano u specijalni proces, što znači posebnu provjeru ispunjenja zahtjeva kvaliteta vezanih za zavarivanje u firmama kod kojih su zastupljene operacije zavarivanja (ISO EN 3834).

Obuka međunarodnih inženjera i međunarodnog tehnologa zavarivanja vrši se po jasno definisanom programu Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW), definisanog dokumentom Doc. IAB-001r11-20 i Doc. IAB-252r5-19, Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification - PERSONNEL WITH QUALIFICATION FOR WELDING COORDINATION (as described in ISO 14731 and other International and National Standards) – International Welding Engineer (IWE) & International Welding Technologist (IWT).

Po završenom i položenom kursu dobija se IWE/IWT odnosno IWS diploma koja je priznata u cijelom svijetu (diploma na engleskom jeziku). Dobijanje evropske diplome EWE (European Welding Engineer)/EWT (European Welding Technologist) moguće je uz poseban zahtjev i nadoknadu DUZS-CertPers.

Programom kursa predviđena je nastava (i vježbe) iz sledećih oblasti: 1. Postupci zavarivanja i oprema;   2. Materijali i njihovo ponašanje pri zavarivanju; 3. Konstrukcije i proračuni; 4. Proizvodnja i primjenjeno inženjerstvo.

Kurs traje minimalno 448 sati za inženjere, 369 sati za tehnologe i 249 sati za specijaliste. Teorijski dio Kursa će se održati u prostorijama Mašinskog fakulteta u Podgorici, a praktični dio Kursa će se održati u Laboratoriji za zavarivanje na Mašinskom fakultetu u Nišu u trajanju od 60 časova. Ispiti se polažu iz prethodno pomenute četiri oblasti, pismeno (test) i usmeno, izrađuje se i brani završni rad. Polaganje ispita je u nadležnosti DUZS-CertPers i biće organizovani na Mašinskom fakultetu u Podgorici. Popravni ispiti će biti organizovan u Beogradu.

Nakon položenih ispita (4 ispita pismena + 4 ispita usmena i završni ispit) polaznik kursa dobija internacionalnu diplomu - „INTERNATIONAL WELDING ENGINEER“ ili „INTERNATIONAL WELDING TECHNOLOGIST“ (Internacionalni inženjer za zavarivanje ili Internacionalni tehnolog za zavarivanje).

Uslovi pristupa Kursu za međunarodnog inženjera zavarivanja       (IWE): diplomirani inženjer mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog, metalurškog ili fakulteta brodogradnje (minimum 4 godine univerzitetske nastave) ili inženjera mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog, metalurškog ili brodogradnje (minimum 3 godine univerzitetske nastave – 6 semestara).

Uslovi pristupa Kursu za međunarodnog tehnologa zavarivanja      (IWT): minimum diplome srednje tehničke škole mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog, metalurškog ili smjera brodogradnje (minimum 4 godine srednjoškolske nastave) ili inženjera mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog, metalurškog ili brodogradnje (sa manje od 3 godine univerzitetske nastave).

Uslovi pristupa Kursu za međunarodnog specijalistu zavarivanja (IWS): diploma o završenoj tehničkoj školi (minimum 2 godine nakon osnovne škole) ili starost minimum 22 godine i 3 godine iskustva na poslovima srodnim zavarivanju; kvalifikovan radnik sa diplomom u metalnoj struci ili međunarodni praktičar zavarivanja (IWP) sa minimumom dvije godine odgovarajućeg radnog iskustva.

Kurs će se organizovati u terminu oktobar 2023. – mart 2024. godine. Predavanja i vježbe će se  održavati dva dana u sedmici: petak (12.00 – 18.00) i subota (09.00-15.00). Po potrebi i uz dogovor sa polaznicima može biti i intenzivniji (max. 3 dana u sedmici).

Prijavljivanje kandidata do 20. juna 2023. godine.

Zainteresovani sve informacije mogu dobiti od prof. dr Darka Bajića sa Mašinskog fakultetu u Podgorici, pozivom na broj telefona 069052879 ili posredstvom e-mail adrese darko@ucg.ac.me ili darkobajic067@gmail.com .Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.