Saradnja Mašinskog fakulteta kroz Erasmus+KA1 programe mobilnosti
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Profesori odsjeka za mašinstvo, Dicle Univerziteta iz Turske, su 24.07.2023. godine, kroz Erasmus +KA1 program mobilnosti, posjetili Mašinski fakultet. Istog dana, Mašinski fakultet su posjetili i predstavnici Tuscia Univerziteta iz Italije. To je bila prilika za razmjenu iskustava u vezi studijskih programa, projektnih i istraživačkih aktivnosti a u cilju širenja dalje saradnje. Predstavnici oba univerziteta su imali priliku da obiđu naše laboratorije i upoznaju se sa mogućnostima i kapacitetima Mašinskog fakulteta.

Ovakvi događaji predstavljaju važan korak u jačanju međunarodnih veza i razmjeni iskustava i znanja. Univerzitet Crne Gore, ima Erasmus + KA1 ugovor o mobilnosti za oblast inženjerskih nauka, sa oba univerziteta, što pruža mogućnost našim studentima da pohadjaju nastavu van svoje matične institucije ali i priliku da se upoznaju sa drugačijim kulturama i akademskim pristupima. Ovi Erasmus + KA1 ugovori o mobilnosti omogućavaju i nastavnom osoblju Mašinskog fakulteta da ostvare kratkoročne mobilnosti na ovim univerzitetima i to kako u cilju držanja nastave tako i u cilju realizacije brojnih programa obuke.  Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.