Mašinski fakultet partner na Erasmus + projektu HINTS
Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore će učestvovati u implementaciji Erasmus+ projekta, čiji je naziv High Innovative VET for green and digital Transformations i akronim HINTS.

Opšti cilj projekta  je visoko inovativno stručno obrazovanje za zelene i digitalne transformacije, podrška zemlama Zapadnog Balkana i Južnog Mediterana (WB&SM) u cilju poboljšanja kvaliteta i odziva VET-a (Vocational Education and Training) kako bi se uskladile sa trenutnim strategijama društvenog razvoja za tranziciju na zelenu i digitalnu ekonomiju. Projekat doprinosi implementaciji Ekonomskog i investicionog plana u trećim zemljama i razvoja vještina, sa sljedećim ciljevima:

O1: Stvoriti mrežu saradnje između institucija EU i pružatelja VET-a iz zemalja Zapadnog Balkana kako bi poboljšali zelene i digitalne vještine za twin tranzicije;

O2: Jačanje kapaciteta osoblja i nastavnika iz 5 VET provajdera iz zemalja WB&SM razmjenom dobre prakse, komunikacije i pružanje relevantnih programa obuke;

O3: Unaprijediti kvalitet i odziv 5 VET provajdera iz zemalja Zapadnog Balkana, podržavajući implementaciju odgovarajućih mehanizama osiguranja kvaliteta;

O4: Podrška implementaciji inovativnog pristupa e-učenju kod 5 VET provajdera u zemljama Zapadnog Balkana kako bi se podstakle inovacije u obrazovanju za rješavanje društvenih izazova.

Projekat će se realizovati na bazi međunarodnog partnerstva sa institucijama visokog obrazovanja iz država članica EU (Mađarske i Rumunije), zemalja Zapadnog Balkana (Albanija i Crna Gora) i Južnog Mediterana (Egipat i Jordan).

Koordinator projekta je INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE - ISIM Temišvar, Rumunija.

Ukupni budžet projekta je 325,000.00 Eura dok je za Univerzitet Crne Gore/Mašinski fakultet opredijeljeno 25,000.00 Eura.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.