Realizovana obuku lica za vršenje energetskih pregleda i energetske sertifikacije zgrada
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U svečanoj sali Tehničkih fakulteta održana je dodjela sertifikata polaznicima obuke za vršenje energetskih pregleda i energetsko sertifikovanje zgrada, koji su uspješno položili stručni ispit.

Višemjesečnu obuku, ukupnog trajanja 90 časova, a koja je sadržala teorijski, praktični i softverski dio, realizovali su Mašinski, Arhitektonski, Građevinski i Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore. Domaćin realizacije i tehnički koordinator je bio Mašinski fakultet. Ukupno 19 inženjera arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro struke, uspješno je okončalo ovaj program polaganjem stručnog ispita.

Uslov za izlazak na ispit je uspješno relizovana odbrana projektnog zadatka realizacije virtuelnog energetskog audita objekta, uz propratni softverski proračun, izradu elaborata o energetskoj efikasnosti koji sadrži predlog mjera za poboljšanje energetske efikasnosti objekta, na osnovu datih ulaznih podataka.

U okviru obuke, kandidati su osposobljeni za primjenu softvera MEEC za proračun energetskih potreba zgrada, koji je proizveden i promovisan u saradnji nadležnog Ministarstva, njemačkog instituta za građevinsku fiziku Fraunhofer, uz stručnu konsultaciju sa profesorima Univerziteta Crne Gore i drugim profesionalcima iz ove oblasti. Softver se bazira na aktuelnom DIN standardu, inkorporira meteo podatke za postojeće tri klimatske zone u Crnoj Gori, preporuke iz važećeg Pravilnika, iskazane potrebe i specifičnosti auditorske prakse u Crnoj Gori i može se uspješno koristiti za poslove izrade energetskih elaborata sa predlogom mjera za poboljšanje energetske efikasnosti, pri rekonstrukciji i energetskoj obnovi postojećih zgrada, odnosno pri izradi sertifikata (energetskih pasoša) novih objekata, u izgradnji, što je i obavezni dio tehničke dokumentacije.

Stručni ispit u formi testa se sastojao iz opšteg dijela, jedinstvenog za sve participirajuće inženjerske struke i specijalističkog dijela, prilagođenog kompetencijama konkretne struke polaznika. Za uspješno polaganje, kandidati su morali realizovati 70% poena na ispitu, u skladu sa važećim Pravilnikom o realizaciji ove vrste obuke. Univerzitet Crne Gore je iskazao volju da se ovaj program obuke nastavi i u 2024. godini, s obzirom na iskazano interesovanje stručne javnosti.

U zaključku skupa, prisutni su se saglasili i iskazali očekivanje da će predmetna oblast koja je ponovo dobila na zamahu u pethodnom periodu kroz: nove Pravilnike, promovisani nacionalni softver MEEC, realizovanu studiju o optimalnom korišćenju energije u Crnoj Gori koju je izradio Fraunhofer institut za građevinsku fiziku i upravo realizovanu obuku dodatnog auditorskog-inženjerskog kadra, nastaviti da se razvija u poželjnom smjeru – pune profesionalne artikulacije i valorizacije na tržištu. Opšte očekivanje je da će to u periodu koji slijedi donijeti značajne pomake na polju kvaliteta objekata, energetske potrošnje u zgradama u Crnoj Gori i opštih uslova termičkog komfora i rada u njima.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.