Posjeta učenika iz Pljevalja Mašinskom fakultetu
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Učenici trećeg i četvrtog razreda JU Srednje stručne škole iz Pljevalja, sa smjera Tehničar za kompjutersko konstruisanje i upravljanje, su sa svojim profesorima Draškom Kuburovićem i Natašom Gačević u srijedu 05.06.2024. godine posjetili Mašinski fakultet.

Učenike je srdačno primio Dekan prof. dr Radoje Vujadinović, koji im je poželio dobrodošlicu i ugodan boravak na Mašinskom fakultetu. Dekan je ovom prilikom učenicima predstavio fakultet, nastavni proces koji se odvija kroz tri studijska programa Mašinstvo, Mehatronika i Drumski saobraćaj, kao i naučno istraživački rad, projekte koji se sprovode na fakultetu, saradnju sa privredom i mogućnosti zapošljavanja mašinskih inženjera. Učenike je tokom posjete dočekao i Prodekan za nastavu prof. dr Aleksandar Vujović, kao i dr Rade Grujičić. Nakon uvodnih riječi Dekana, učenici su obišli laboratorije za Konstruisanje, Mehatroniku, Energetiku, Proizvodno mašinstvo i laboratoriju za Drumski saobraćaj. U računarskoj sali prof. dr Janko Jovanović je predstavio mogućnosti 3D modeliranja na temu CAD projekata, gdje su zatim učenici u Laboratoriji za konstruisanje vidjeli veliki broj 3D štampača sa raličitim tehnikama generisanja realnih objekata za različite materijale. U Laboratoriji za mehatroniku mr Aleksandar Tomović je predstavio mehatroničke instalacije, sisteme i komponente koje se koriste za izradu robota, kao i gotove robote koji su dio studentskih projekata i istraživanja. Laboratoriju za energetiku je predstavio prof dr. Esad Tombarević, mr Boris Hrnčić i spec.sci Ognjen Mijanović, gdje su učenici imali priliku da vide mjernu opremu i tehniku koja se koristi u oblasti mehanike fluida, prenosa toplote i mase kao i energetskih postrojenja. Učenici su takođe obišli i laboratorije proizvodnog mašinstva koje su predstavili prof. dr Darko Bajić, doc. dr Nikola Šibalić i mr Marko Mumović. Učenici su imali priliku da se upoznaju sa različitom mjernom i istraživačkom opremom, mašinama alatkama, CNC mašinama, postupcima zavarivanja, uređajima za ispitivanje tvrdoće, hrapavosti i zatezne čvrstoće. Laboratoriju za drumski saobraćaj je predstavio mr Vladimir Ilić gdje su se učenici upoznali sa simulatorom za vožnju automobila, kao i sa istraživačkom opremom. Na kraju posjete, prof. dr  Jelena Šaković Jovanović je upoznala učenike sa mogućnostima međunarodne saradnje i mobilnostima koje pruža naš fakultet.

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo rukovodstvu JU Srednje stručne škole iz Pljevalja na  posjeti i nadamo se daljoj uspješnoj saradnji.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.