Mašinski fakultet, 30.11.2018

NAPLATA ŠKOLARINEOBAVJEŠTENJE

Najljubaznije molimo sve samofinansirajuće studente sa osnovnih, specijalističkih, master i doktorskih studija da izmire svoje obaveze finansijske obaveze prema fakultetu, za zimski semestar školske 2018/19 zaključno sa 15.12.2018 godine.

U suprotnom neće biti moguća ovjera semestra kao i izlasci na završne ispite.

IZ DEKANATA