Mašinski fakultet

Sastanak Organizacionog odbora 8-me međunarodne naučno-stručne konferencije IRMES 2017
Na Fakultetu za proizvodnju i menadžment u Trebinju, u petak 16.06. održan je sastanak Organizacinog odbora 8. međunarodne naučne konferencije IRMES 2017, koja će se ove godine održati u ovom gradu, od 7-9.9. 2017. godine.
Ovogodišnja konferencija posvećena je oblasti mašinskih elemenata i sistema u energetici. Organizator konferencije je Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore. Konferencija se organizuje pod pokroviteljstvom asocijacije ADEKO (Asocijacija za Dizajn, Elemente i Konstrukcije), društva koje okuplja naučnike i stručne radnike koji se bave istraživanjem u oblasti projektovanja i konstruisanja mašinskih elemenata i sistema. Koorganizatori konferencije su fakulteti sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu - Fakultet za proizvodnju i menadžment i Mašinski fakultet. Partneri konferencije su IFToMM (Internacionalna federacija za promociju nauke o mehanizmima i mašinama) i Grad Trebinje.
Današnjem sastanku su prisustvovali predsjednik asocijacije ADEKO prof. dr Radivoje Mitrović (dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu) i Predsjednik Organizacionog i Programskog odbora Konferencije prof. dr Radoslav Tomović (prodekan za NiR na Mašinskom fakultetu u Podgorici). Oni su prisutne informisali o dosadašnjim aktivnostima na organizaciji konferencije i predstavili preliminarni program rada konferencije. Osim profesora Tomovića, ispred Mašinskog fakulteta iz Podgorice, sastanku su prisustvovali i prof. dr Radoš Bulatović, prof. dr Janko Jovanović.
Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik grada Trebinja, Luka Petrović. Energetski sektor predstavljali su: doc. dr Blagoje Šupić, izvršni direktor za ekonomsko-pravne poslove u Elektroprivredi RS, Gordan Mišeljić, generalni direktor Hidroelektrana na Trebišnjici, Ilija Tamindžija, tehnički direktor HET-a i Boro Vujičić, izvršni direktor Termoelektrane Gacko. Sastanku je prisustvovao i Marko Radić, direktor Turističke organizacije Grada Trebinja. Istaknut je značaj učešća privrednih subjekata u radu Konferencije i uopšte značaj saradnje privrede i nauke koji se posebno istakao nakon nedavne Investicione konferencije u Trebinju i planova lokalne uprave da pokrene akcije za podršku privatnog preduzetništva. Pored naučnog dijela konferencije, organizacijom i tematskog panela na ovu temu, omogućilo bi zainteresovanim stranama da podijele iskustva sa inženjerima iz regiona i istraživačima sa Fakulteta, što bi u konačnici podstaklo preduzetničku aktivnost. Gradonačelnik Petrović dao je nedvosmislenu podršku organizaciji konferencije i formulisao veoma značajne prijedloge podizanja nivoa konferencije, u cilju afirmacije resursa Grada Trebinja, šire regije i Republike Srpske u cjelini.
Ispred koorganizatora konferencije, sastanku su prisustvovali dekan sa saradnicima sa Fakulteta za proizvodnju i menadžment – prof. dr Dušan Jokanović, doc. dr Obrad Spaić, doc. dr Ljerka Jeftić i doc. dr Budimirka Marinović, kao i dekan Mašinskog fakulteta iz Istočnog Sarajeva, prof. dr Ranko Antunović. Oni su zajedno sa ostalim učesnicima definisali plan i preciznu agendu aktivnosti za uspješno organizovanje konferencije.
Na sastanku su definisani jasni ciljevi konferencije: okupljanje akademske zajednice, istraživača, inženjera i učesnika iz privrede, sa ciljem da podijele svoja iskustva i uspostave nove poslovne veze radi podsticanja bolje saradnje i privredne aktivnosti u regionu, kao i predstavljanja novih proizvoda i rješenja koja se odnose na primjenu mašinskih elemenata i sistema u energetici sa ciljem boljeg korištenja raspoloživih resursa, povećanja energetske efikasnosti i nižih troškova održavanja i proizvodnje. Posebno je dat naglasak na primjenjivost naučnih rezultata konferencije u rješavanju brojnih problema u praksi.

Definisan je i novi termin sastanka Odbora. Detaljne informacije o konferenciji mogu se vidjeti na http://www.irmes2017.ac.me.