Mašinski fakultet, 25.06.2019

Erasmus projekti Mašinskog fakultetaX

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore je partner na tri Erasmus plus projekta i to: REBUS, EVIVA i TRAFSAF.

"REBUS, REady for BUSiness (Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies) je okupio impozantan konzorcijum od 14 univerzitetskih i korporacijskih timova iz osam zemalja (Crna Gora, Bosna I Hercegovina, Italija, Njemačka, Austrija, Albanija, Kosovo i Rusija).  Cilj projekta je razvoj preduzetničkih kompetencija kod studenata tehničkih studija u zemljama zapadnog Balkana i Rusije. REBUS partneri iz EU zemalja su dali snažnu podršku inkorporiranju preduzetništva u naš sistem obrazovanja kroz nadzor razvoja naših trening modula o preduzetništvu i obuku nastavnog osoblja i studenata. Na taj način je kroz REBUS projekt razvijen set inovativnih, preduzetničko orjentisanih trening modula koji su integrisani u postojeće nastavne planove i programe. Projektom je u završnoj fazi uspostavljen i sistem za validaciju kompetencija što je rezultiralo mogućnosti izdavanja sertifikata o razvijenim preduzetničkim kompetencijama studentima koji su prošli sve faze treninga. U okviru ovog projekta obučene su 2 generacije studenata iz oblasti preduzetništva. I generacija Rebus studenata, njih 14 je imalo priliku da nakon obuke na Mašinskom fakultetu prođe i obuku na Univerzitetu u Palermu. Sertifikati prvoj generaciji Rebus studenata su dodijeljeni od strane dekana Mašinskom fakulteta za vrijeme promocije 49 godina postojanja Mašinskog fakulteta. Sertifikati II generaciji Rebus studenata (ukupno 16) biće izdati do kraja ove godine.  Detaljnije informacije o Rebus projektu se mogu naći na sajtu: https://www.rebusproject.net/

Erasmus plus projekat EVIVA (Enhancing and Validating service related competences in Versatile learning environments in Western Balkan Universities) predstavlja prirodni nastavak Rebus projekta. Kroz EVIVA projekt će se razviti set inovativnih trening modula orjentisanih na razvoj društvenih, ličnih i socijalnih kompetencija koji će se u odredjenoj mjeri integrisati u postojeće nastavne planove i programe.  EVIVA partneri iz EU zemalja će dati podršku u razvoju ovih modula učenja i razvoju navedenih kompetencija kod studenata. EVIVA projektom je predvidjena i dvosedmična obuka 10 studenata Univerziteta Crne Gore (uglavnom sa Mašinskog fakulteta) na Univerzitetu u Skoplju na temu razvoja socijalnih, personalnih i organizacionih kompetencija značajnih za rad u poslovnom okruženju. Projekat će u završnoj fazi uspostaviti sistem za validaciju ovih kompetencija, koji će studentima omogućiti dobijanje sertifikata.

TRAFSAF projekat (TRAFic SAFety, Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies), koji je startovao krajem 2018. godine ima za cilj identifikaciju ključnih pitanja u oblasti sigurnosti saobraćaja.

Projekat se bavi: poboljšanjima kvaliteta visokog obrazovanja u oblasti transporta i saobraćaja;jačanjem relevantnosti za tržište rada i društvo;povećanjem nivoa kompetencija i vještina stručnjaka u zemljama Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Kosovo, Bosna i Hercegovina);unapređenjem postojećih nastavnih planova i programa u skladu sa trendovima u EU;poboljšanjem ili razvojem, akreditovanjem i implementacijom dodiplomskih/master studijskih programa na partnerskim visokoškolskim ustanovama;kreiranjem novih trening programa obuke o bezbijednosti saobraćaja sa materijalima za obuku; usavršavanjem nastavnog osoblja po savremenim znanjima za podučavanje prema novim/poboljšanim programima;uvođenjem naprednog nastavnog procesa i učenja;uvođenjem nove laboratorijske opreme, bibliotečkih jedinica i softvera potrebnih za nastavak studijskih programa.

U smislu prethodno navedenog razvoja i implementacija novih/modernizovanih nastavnih planova i programa, za dodiplomske i master studije, u skladu sa Bolonjskim zahtjevima i nacionalnim standardima akreditacije predstavljaju osnovni cilj projekta, a u skladu sa tim i razvoj edukativnih treninga i materijala za obuku stručnjaka za bezbjednost u saobraćaju, što će u krajnjem očekivano smanjiti broj smrtnih slučajeva, povreda i ekonomskih gubitaka koji nastaju u saobraćajnim nezgodama. Detaljnije informacije o TrafSaf projektu se mogu naći na sajtu: https://trafsaf.pr.ac.rs/

Dokumenti

Broj posjeta : 424