Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore potpisao četvorogodišnji Ugovor za obavljanje poslova homologacije vozila sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva

01.08.2019


Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore  Prof. dr Igor Vušanović potpisao je četvorogodišni Ugovor za obavljanje poslova homologacije tipa vozila i izdavanje sertifikata o homologaciji za pojedinačno vozilo sa ministrom saobraćaja i pomorstva Osmanom Nurkovićem.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva kao nadležni organ za poslove homologacije vozila, na osnovu Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti i Pravilnika o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori je na osnovu objavljenog javnog poziva sprovelo postupak izbora pravnog lica za obavljanje poslova homolgacije tipa vozila.

Za poslove homologacije za tip vozila i izdavanje sertifikata o homologaciji za pojedinačno vozilo, prijavilo se jedno pravno lice koje je u potpunosti ispunilo uslove Javnog poziva - Univerzitet Crne Gore - Mašinski fakultet Podgorica.

Ministar  Nurković istakao je da je sprovođenje sistema homologacije vozila u Crnoj Gori zasnovano na konceptu koji je usvojen u zemljama regiona, odnosno predviđeno je da provjeru homologacijske ispravnosti tipa vozila sprovodi organ državne uprave - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, izdaje Sertifikat o homologaciji tipa vozila i po tom osnovu prihoduje sredstva u državni Budžet  i  izrazio zadovoljstvo time što Crna Gora, kao i sve države Evropske Unije, vrši postupak homologacije vozila za svoje potrebe, putem svojih nacionalnih resursa.

Dekan Vušanović je prilikom potpisivanja ugovora saopštio ministru Nurkoviću da će Centar za motore i vozila odnosno Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, kao i do sada biti pouzdan partner Ministarstvu saobraćaja i pomorstva u svim aktivnostima koje se tiču unapređenja stanja drumskog saobraćaja u Crnoj Gori. Dogovoreno je da jedan od prioriteta bude smanjivanje negativnih efekata koje drumski saobraćaj ima na životnu sredinu i zdravlje stanovništva Crne Gore.

Broj posjeta : 204

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.