Na Mašinskom fakultetu 70 mjesta na specijalističkim studijama budžetska

10.09.2019


Na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore svih 70 mjesta na specijalističkim studijama  su budžetska.

Konkurs za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore objaviće se krajem septembra.

Prema riječima prodekana za nastavu ovog fakulteta,  dr Uroša Karadžića, na studijskom programu Mašinstvo ima 40 mjestImagea, dok je na studijskom programu Drumski saobraćaj 30 mjesta.

“Specijalističke studije nude proširivanje i produbljivanje znanja stečenih na osnovnim studijama sa posebnim akcentom na njihovu praktičnu primjenu. Stiču se kvalifikacije specijalista Mašinstva i specijalista Drumskog saobraćaja. Očekujemo da će se ove godine popuniti sva mjesta na specijalističkim studijama”, kazao je Karadžić.

 Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita. Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Kandidat za upis dužan je studentskoj službi Mašinskog fakulteta podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova: original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (www.ucg.ac.me).

 

Image

 

Povezane vijesti:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/49874-na-univerzitetu-crne-gore-za-specijalisticke-studije-2560-mjesta

 

https://volimpodgoricu.me/2019/09/10/na-masinskom-fakultetu-70-mjesta-na-specijalistickim-studijama-budzetska/

https://www.cdm.me/drustvo/na-masinskom-fakultetu-70-mjesta-na-specijalistickim-studijama-budzetska/

http://www.antenam.net/drustvo/132354-na-masinskom-fakultetu-70-mjesta-na-specijalistickim-studijama-budzetska

https://fosmedia.me/infos/drustvo/na-masinskom-fakultetu-70-mjesta-na-specijalistickim-studijama-budzetska

https://www.aktuelno.me/crna-gora/na-masinskom-fakultetu-70-mjesta-na-specijalistickim-studijama/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/252040/na-specijalistickim-studijama-70-slobodnih-mjesta.html

https://portalanalitika.me/clanak/345071/na-specijalistickim-studijama-70-slobodnih-mjesta

https://kodex.me/clanak/194184/na-masinskom-fakultetu-70-budzetskih-mjesta-na-specijalistickim-studijama

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 161

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.