Mašinski fakultet, 23.09.2019

Dobrodošlica i svečani prijem studenata prve godine generacije 2019/2020Danas je na Mašinskom fakultetu svečano počela sa studijama generacija brucoša za školsku 2019/2020 godinu.

Dekan fakulteta Prof. dr Igor Vušanović pozdravio je studente, poželio im dobrodošlicu i pobliže im objasniso značaj i ulogu mašinskog inženjera u društvu.

Predstavljen je menadžerski tim fakulteta i opisana njihova uloga kako bi studenti stekli sliku o načinu ostvarivanja svojih studentskih prava i obaveza koje ih čekaju. 

Studenti članovi tima STUDENTSKA FORMULA su prezentovali svoje udruženje i pozvali brucoše da se aktivno uključe u rad u budućem periodu.

Iz DEKANATA 

Broj posjeta : 616