Trening radionica: Upravljanje energijom u javnom sektoru

17.12.2019Direktorat za energetsku efikanost Ministarstva ekonomije i Mašinski fakultet realizovali su trening radionicu "Upravljanje energijom u javnom sektoru", u okviru Programa podrške u uspostavljanju energetskog menadžmenta u organima državne uprave i jedinicama lokalnih samouprava, a koji je uspostavljen između ove dvije institucije.

Učesnici radionice bili su energetski menadžeri iz organa državne uprave, jedinica lokalnih samopurava i njihovih javnih službi.

Cilj Ministarstva ekonomije je da kod nadležnih lica u organima državne uprave, jedinicama lokalnih samouprava i javnim službama, koje su osnovali, poveća nivo znanja i svijesti o značaju i efektima primjene mjera energetske efikasnosti, kao i o uspostavljanju i razvoju energetskog menadžmenta u javnom sektoru.

Radionicu su otvorili prof. dr Igor Vušanović, dekan Mašinskog fakulteta i Božidar Pavlović, načelnik u Direktoratu za energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije. Nakon uvodnih obraćanja, Božidar Pavlović je dao pregled zakonodavnog okvira koji definiše oblast efikasnog korišćenja energije u Crnoj Gori.

Predavači na radionici su bili prof. dr Miloš Banjac, redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i prof. dr Igor Vušanović, redovni profesor na Mašinskom fakultetu u Podgorici.

Profesor Banjac je održao predavanje o energetskom menadžmentu u kojem je govorio o značaju efikasnog korišćenja energije, o sistemu energetskog menadžmenta i o osnovnim zadacima energetskih menadžera. Takođe, napravio je pregled zakona, podzakonskih akata i pravilnika koji regulišu oblast efikasnog korišćenja energije. Profesor Banjac je ujedno i pomoćnik ministra rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije, u Sektoru za energetsku efikasnot i obnovljive izvore energije i jedan od autora priručnika za energetske menadžere za oblast opštinske energetike i za oblast energetike zgrada.

Profesor Vušanović je održao predavanje o osnovama energetskog bilansa kao i o energetskoj infrastrukturi u organima državne uprave, jedinicama lokalnih samouprava i javnih službi čiji je osnivač država, odnono lokalna samouprava.

Nastavak saradnje Ministarstva ekonomije i Mašinskog fakulteta se očekuje u narednoj godini za koju je planiran nastavak obuka energetskih menadžera kao i obuka za rad na platformi za monitoring i verifikaciju mjera energetske efikasnosti koja je razvijena uz podršku GIZ-a  u oviru projekta Energetska efikasnost Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu.

 

Broj posjeta : 197

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.