Mašinski fakultet, 30.12.2019

Dodjela nagrade Mašinskog fakulteta najboljem studentuDekan Mašinskog fakulteta Prof. dr Igor Vušanović danas je nagradio Luku Radunovića studenta master studija MEHATRONIKE kao studenta sa najboljim prosjekom na jednoj studijskog godini na svim studijskim programima na Mašinskom fakultetu.

Luka Radunović je završio treću završnu godinu studija studijskog programa MEHATRONIKA sa prosječnom ocjenom 10,0. Pored toga, student Radunović je tokom 2019. godine učestvovao na brojnim projektima, čiji je rezultat 4 objavljena naučna rada sa svojim nastavnicima.

Rukovodstvo fakulteta izražava svoje veliko zadovoljstvo radom studenta Luke Radunovića, kao i spremnost da se i dalje podrže svi a posebno najbolji studenti fakulteta u svim budućim aktivnostima. 

IZ DEKANATA

 

Broj posjeta : 729