Mašinski fakultet, 20.01.2020

Objavljena tema nacionalnog WRO 2020 takmičenjaObjavljena je tema takmičenja WRO 2020!

Od nedavno je Univerzitet Crne Gore član WRO (World Robotic Olimpiad) organizacije. Za organizovanje WRO takmičenja u Crnoj Gori je zadužen Mašinski fakultet.

Tema ovogodišnjeg WRO takmičenja je Klimatska patrola (Climate Squad). Ove godine se nacionalno takmičenje u Crnoj Gori održava po prvi put. Takmičenje se organizuje u Regularnoj kategoriji za Seniore, odnosno za starosnu grupu od 16 do 19 godina (rođeni između 2001. i 2004.godine).

Nacionalno takmičenje će se održati 6. juna 2020.godine u Sportskom kulturnom centru Univerziteta Crne Gore.

Informacije o takmičenju u Regularnoj kategoriji za Seniore su dostupne na sajtu https://wrocrnagora.me.

Zainteresovane škole i grupe mogu nabaviti opremu od dobavljača LEGO opreme Legama doo iz Slovenije:

www.legama.si

E-mail: maja.gacnik@legama.si

Broj posjeta : 594