Mašinski fakultet

Dekan Vušanović: Na Mašinskom fakultetu UCG predispitne provjere u toku
Dekan Vušanović: Na Mašinskom fakultetu UCG predispitne provjere u toku

S obzirom na specifičnosti studija Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, za provjeru znanja studenata, dekan Mašinskog fakulteta Igor Vušanović navodi da za sada IT rješenja ne nude zamjenu  za neposredni kontakt. Ipak, ističe on, s obzirom na okolnosti i primjenu mjera protiv širenja virusa COVID 19 na fakultetu će se truditi da na sve moguće načine minimiziraju značaj neposrednog kontakta u radu sa studentima koristeći savremena rješenja koja se nude.

„Predispitne provjere su kolokvijumi, seminarski radovi i laboratorijske vježbe i one obično čine 50 odsto od ukupnih traženih aktivnosti. S obzirom na prirodu samih vježbi gdje ima dosta praktičnog rada i neposrednog kontakta sa nastavnikom i saradnikom, i sama provjera znanja studenata zahtijeva kontakt ili neposrednu komunikaciju sa nasImagetavnicima i saradnicima“, objašnjava dekan Vušanović.

On kaže da su svi zaposleni na Mašinskom fakultetu upoznati sa novim IT tehnologijama držanja nastave i vježbama tokom trajanja izolacije zbog COVID-19 i spremni, i tehnički i organizaciono.

„Za ispite još uvijek ne postoji jedinistveno usvojeno rješenje kako ćemo sprovoditi sami process ispitivanja. Za sada, u razgovorima sa studentima prednjače želje da ispitivanje i sam ispit budu organizovani na klasičan način. Nadamo se da će uslovi i popuštanje mjera Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti dati tu mogućnost u sljedeća dva mjeseca“, kazao je Vušanović.

Kad je riječ o onlajn nastavi, Vušanović navodi da su se pored časova putem Zoom aplikacije, neki od nastavnika odlučili za staromodnije načine prenošenja znanja studentima, a to je postavljanjem samih materijala na veb plaftorme.

„Studenti su u svojim kontaktima od nas nastavnika, kao i od rukovodilaca ipak tražili i preferirali živi kontakt sa nama, što nam je pouzdan znak da su naši predavači bili na nivou u vremenima prije pandemije i da imamo atraktivne studijske programe“, zaključuje Vušanović.

Ovo vrijeme i iskustvo sa virusom COVID-19, rukovodstvu Mašinskog fakulteta UCG je pomoglo da sagledaju nove pravce i mogućnosti za unapređenja na mnogim poljima. 

„Odziv studenata je prema informacijama koje imamo o nastavnika bio solidan. Na nekim predmetima čak veći nego kada je nastava bila klasično održavana, što može pružiti i neke informacije o socijalnom aspektu studiranja“, smatra Vušanović.

Ispitna faza će, smatra on, biti izazovna s obzirom da je ona velika nepoznanica za sve, kako za  nastavnike tako i za studente, jer se očekuje da ocjene i viđenje studentskog znanja bude što je moguće objektivnije.

„Za takvu objektivnost ipak je neposredni kontakt mnogo pouzdanija metoda, pa se nadamo da ćemo imati prilike da je praktikujemo“, zaključuje Vušanović.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/vusanovic-na-masinskom-fakultetu-ucg-predispitne-provjere-u-toku

https://www.antenam.net/drustvo/157033-vusanovic-na-masinskom-fakultetu-ucg-predispitne-provjere-u-toku

https://fosmedia.me/infos/drustvo/dekan-vusanovic-na-masinskom-fakultetu-ucg-predispitne-provjere-u-toku

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/vusanovic-neposredni-kontakt-u-provjeri-znanja-na-masinskom-fakultetu-ne-mogu-zamijeniti-it-rjesenja

https://www.mladiniksica.me/dekan-vusanovic-na-masinskom-fakultetu-ucg-predispitne-provjere-u-toku/

 

Broj posjeta : 677

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.