Mašinski fakultet

Odbrana magistarskog rada - Vojin Đurović
OBAVJEŠTENJE

Da će kandidat Vojin Đurović javno braniti magistarski rad pod naslovom ,,Analiza mehatroničkog integrisanog adaptivnog sistema kontrole kretanja vozila“, u subotu,  26.06.2021. godine sa početkom u 10:00 časova u Sali  224/II - Zgrada tehničkih  fakulteta u Podgorici, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Zoran Mijanović, predsjednik,
  2. Prof. dr Vladimir Pajković, član,
  3. Prof. dr Marina Mijanović Markuš  - mentor.

 

DEKANAT FAKULTETA

Broj posjeta : 100