Mašinski fakultet

Konacna rang lista osnovne studije I upisni rok
U PRILOGU SE NALAZE KONACNE RANG LISTE KANDIDATA NAKON I UPISNOG ROKA NA MAŠINSKOM FAKULTETU.

UPIS KANDIDATA I IZDAVANJE UVJERENJE ĆE SE OBAVITI ZAKLJUČNO SA 16.07.2021. GODINE. ZA UPIS JE POTREBNO:

1. ORIGINALNA DOKUMENTA IZ SREDNJE ŠKOLE

2. KOPIJA LIČNE KARTE

3. DVA POPUNJENA PRIJAVNA LISTA - SV OBRAZAC,

4. INDEKS SA UREDNO POPUNJENOM PRVOM STRANOM,

5. DVIJE IDENTIČNE FOTOGRAFIJE U BOJI KAO ZA PASOŠ.

KANDIDATI KOJI UPISUJU STUDIJSKI PROGRAM DRUMSKI SAOBRAĆAJ TREBAJU DA SE IZJASNE KOJI IZBORNI PREDMET BIRAJU: 1. INŽENJERSKU ETIKU, 2. INŽENJERSKU EKONOMIJU

SVI KANDIDATI TREBA DA NAGLASE KOJI STRANI JEZIK ŽELE DA SLUŠAJU.

PRILIKOM UPISA OBAVEZNO JE PRIDRŽAVANJE SVIH MJERA KOJE PROPISUJE INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE

Dokumenti

Broj posjeta : 1685