Mašinski fakultet

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ROK 2021/22
Poštovani,

Prijava ispita za septembarski ispitni rok je u periodu od 15.07.2021. do 21.07.2021. uz poštovanje svih odluka Upravnog odbora koje se odnose na rokove za izmirenje školarine, kao i predmeta koje јe moguće prijaviti za septembarski ispitni rok (samo ukoliko su isti prijavljeni na početku studijske godine). Procedura i formular prijave dati su u prilogu.

Procedura prijavljivanja za polaganje ispita u septembarskom ispitnom roku:

1. Preuzeti formular za prijavu ispita iz priloga ove objave
2. Čitko popuniti tražene podatke i potpisati formular
3. Uplatiti 5 eura ро ispitu (na uplatnici obavezno unijeti studentski kod koji ste dobili od studentske službe), u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta na žiro гаčun fakulteta: 510-154-63 CKB svrha SEPTEMBARSKI ROK
4. Skenirati formular zajedno sa uplatnicom poslati КАО JEDAN DOKUMENT na mejl adresu studentske službe Mašinskog fakulteta: ssmf@ucg.ac.me

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1228