Mašinski fakultet

ISPIT IZ OSNOVA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
POLAGANJE  ISPITA OSNOVE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE  BIĆE ODRŽANO  07.09.

u 8h, sala A211 (prvi rok) I  20.09. u 12h, sala A211 (drugi rok).

Broj posjeta : 76