Odbrana master rada - Mina Šibalić
OBAVJEŠTENJE

 

Da će kandidat Mina Šibalić javno braniti master rad pod naslovom »Eksperimentalna  istraživanja optimalnih parametara za 3D šampanje PVA materijala kontrolom adhezione snage između slojeva«, u petak,  25.11.2022. godine sa početkom u 11:00 časova u Sali  224/II - Zgrada tehničkih  fakulteta u Podgorici, pred komisijom u sastavu:

  1. dr Jelena Šaković Jovanović, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Podgorici,
  2. dr Janko Jovanović, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Podgorici,
  3. dr Aleksandar Vujović, redovni profesor  Mašinskog fakulteta u Podgorici, mentor,
  4. dr Joško Valetinčić, vanredni profesor Mašinskog fakulteta u Ljubljani,
  5. dr Zdravko Krivokapić, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Podgorici.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.