Mašinski fakultet, 07.05.2019

PREDAVANJE PROFESOR KAMIL URBANOWICZObavještavaju se zainteresovani da će profesor Kamil Urbanowicz sa Zapadno-pomeranskog tehnološkog univerziteta (West Pomeranian University of Technology) iz Szczecina, Poljska održati predavanje na temu “Hidraulički prelazni procesi u elastičnim cijevima”. Predavanjem će biti dat naglasak na poređenje analitičkih rešenja jednačina hidrauličkog udara za slučaj laminarnog strujanja kao i na numeričko modeliranje hidrauličkih prelaznih procesa u plastičnim cijevima. Profesor Urbanowicz je jedan od vodećih stručnjaka na polju hidrauličkih prelaznih procesa posebno u oblasti nestacionarnog trenja.

 

Predavanje će se održati u Sali 224 u četvrtak 09.05.2019. u 10h.

Broj posjeta : 183