Mašinski fakultet, 12.11.2019

Odbrana polazniih istraživanja za doktorski rad Vidosava VilotijevićUNIVERZITET CRNE GORE

MAŠINSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

 

Mr Vidosava Vilotijević, spec.sci. mašinstva, javno će braniti polazna istraživanja svoje doktorske disertacije pod nazivom: „Numeričko simuliranje i analiza podataka aerodinamičke buke generisane radom vjetroturbina“ , u petak 15. 11. 2019. godine, u 12:00 časova u Sali 224 Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr Uroš Karadžić, vandredni profesor Mašinskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore – predsjednik
  2. Dr Milan Šekularac, docent Mašinskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore – član
  3. Dr Igor Vušanović, redovni profesor Mašinskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore – mentor.

Iz DEKANATA

 

Broj posjeta : 350