Mašinski fakultet, 15.11.2019

Polazna istraživanja za doktorski rad Aleksandra KoprivicaUNIVERZITET CRNE GORE

MAŠINSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

 

Mr Aleksandra Koprivica, javno će braniti polazna istraživanja svoje doktorske disertacije pod nazivom: „Komparativna analiza i optimizacija procesa zavarivanja aluminijske legure“ , u petak 22. 11. 2019. godine, u 13:00 časova u Sali 224 Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr Darko Bajić, redovni profesor Mašinskog fakulteta, Univerzitet Crne Gore – predsjednik
  2. Dr Milan Vukčević, redovni profesor Mašinskog fakulteta, Univerzitet Crne Gore - član  
  3. Dr Kemal Delijić, redovni profesor Metalurško tehnološkog fakulteta, Univerzitet Crne Gore – član
  4. Dr Sebastijan Baloš, vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu - član
  5. Dr Nikola Šibalić, docent Mašinskog fakulteta, Univerzitet Crne Gore – mentor.

Iz DEKANATA

 

Broj posjeta : 249