Mašinski fakultet, 30.10.2020

Magistarski rad/ Marko Mumović/ Mašinski fakultetOBAVJEŠTENJE

 

Da će kandidat Marko Mumović javno braniti magistarski rad pod naslovom »Razvoj metode za ispitivanje gubitka snage usled trenja kod kotrljajnih ležajeva«,  u petak,  06.11.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u Sali  224/II - Zgrada tehničkih  fakulteta u Podgorici, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Radoš Bulatović
  2. Prof. dr Marina Mijanović Markuš
  3. Prof. dr Radoslav Tomović - mentor

 

DEKANAT FAKULTETA

Broj posjeta : 114