Mašinski fakultet

Preporuka za on-line nastavu u periodu od 23.11. do 07.12.2020 12:41
Na bazi preporuke rektora Univerziteta Crne Gore Prof. dr Danila Nikolića obavještavamo sve studente Mašinskog fakulteta da će se nastava narednih 14 dana (od 23.11. do 07.12.2020) organizovati isključivo on-line putem.

Provjere znanja planirane za vrijeme trajanja ove preporuke, koje nije moguće organizovati on-line putem, će biti pomjerene i zakazane u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Dokumenti

Broj posjeta : 462