Mašinski fakultet, 05.10.2017

Nastava iz predmeta Mašinski materijali za studente koji su obnovili prvu godinu studijaNastava, kolokvijumi i ispiti iz predmeta Mašinski materijali, za studente koji su obnovili prvu godinu studija, će se organizovati u ljetnjem semestru 2017/18 prema programu za studijski program Mehatronika.

Sa ostalim podacima studente će upoznati predmetni nastavnik na početku ljetnjeg semestra.