Mašinski fakultet, 14.06.2017

Postanak i razvojCentar za kvalitet pri Mašinskom fakultetu u Podgorici formiran je u decembru 1996. godine. Centar je svoje aktivnosti usmjerio u tri pravca:

- kvalitet i standardi (ISO 9000, ISO 14000, ISO 17000, ISO 18000, ISO 22000,...)
- primijenjena informatika
- industrijski inženjering.

Na osnovu ovog trojstva, Centar za kvalitet je generisao sopstveni pristup dogradnji sistema menadžmenta kvalitetom koji obuhvata tri cjeline: obuka na licu mjesta + instruktaža + konsalting.

Centar za kvalitet je u dijelu standarda i upravljanja kvalitetom svoje aktivnosti usredsredio na:

1. Obuku i obrazovanje za kvalitet:

seminari na teme: Unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom, Troškovi kvaliteta, Standardi serije ISO 14000, Prilaz primjeni zahtjeva iz standarda ISO 9000 (revizija standarda)
permanentno obrazovanje u okviru škole kvaliteta namijenjeno za inženjere kvaliteta, menadžere kvaliteta, ocjenjivače kvaliteta kao i adekvatne profile za primjenu standarda ISO 14000

2. Istraživanje i izgradnju odgovarajućeg softvera koji bi omogućio da na bazi vještačke inteligencije i raspoloživog znanja dođe do inteligentnog tutorskog sistema za sistem menadžmenta kvalitetom i sistem upravljanja zaštitom životne sredine

3. Primjenu sopstvene metodologije dogradnje sistema menadžmenta kvalitetom i sistema upravljanja zaštitom životne sredine (gdje se originalna rješenja baziraju na pristupu snimka stanja, projektovanju dokumentacije, obuci po principu "just in time", vodeći računa da se realizovano rješenje ostvari sa minimalnom neophodnom dokumentacijom) realizacijom konkretnih, projekata prevashodno u oblastima obrazovanja i turizma.