Mašinski fakultet, 14.06.2017

Principi radaPrincipi rada Centra za kvalitet pri realizaciji projekta su:

  • radimo sigurno i isto tako dobro kao i najreferentnije kuće, jer znamo sta i kako drugi rade;
  • nećemo izmišljati, već koristiti do sada najbolja iskustva (svoja i drugih);
  • naša taktika je instruktaža + konsalting = potpun uspjeh; instruktaža na principu bar jednog pokaznog primjera, a ostalo je konsalting;
  • mi znamo da je ovo pravi "rudarski" posao, jer je ovo maraton, a ne sprint;
  • ovo je specifičan projekat, to je projekat svih zaposlenih;
  • radimo detaljno, planski i sistematski, kako i zahtijevaju standardi ISO 9000;
  • mi smo stalno sa Vama.