Mašinski fakultet

Obuka kandidata za kontrolore
Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore održao je obuku za kontrolore 10. septembra 2021. godine. 

Broj posjeta : 213