Mašinski fakultet, 04.02.2020

Prijava za pohađanje Programa za osposobljavanje kontroloraPotrebno je popunjenu prijavu uz prateću dokumentaciju (kopiju lične karte, svjedočanstvo o stručnoj spremi, vozačke dozvole i radne knjižice) predati u kancelariju 415 ili Dekanat radnim danima u periodu od 10-13 h.

Dokumenti

Broj posjeta : 1018