Mašinski fakultet, 20.01.2020

Službeni list - zakonska i podzakonska regulativaZakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list CG", br. 33/12, 58/14, 14/2017 i 66/2019). 

Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stanice za tehnički pregled vozila ("Službeni list CG", br. 38/2013).

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila ("Službeni list CG", br. 4/2014 i 47/2019).

Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima  ("Službeni list CG", br. 2/2015).

Zakon o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređaja za evidentiranje u drumskom prevozu ("Službeni list C", br. 75/2010 i 17/2019)

Dokumenti

Broj posjeta : 325