Mašinski fakultet, 20.01.2020

Zakonska regulativaIspod OBAVJEŠTENJA u segmentu AKTUELNO su dati Službeni list-ovi koji sadrže zakonsku i podzakonsku regulativu potrebnu za rad na tehničkom pregledu vozila.

Zakono o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list Crne Gore", br. 33/2012, 58/2014, 14/2017 i 66/2019).

  • Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stanice za tehnički pregled vozila ("Službeni list CG", br. 38/2013).
  • Pravilnik o tehničkom pregledu vozila ("Službeni list CG", br. 4/2014 i 47/2019).
  • Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima ("Službeni list CG", br. 2/2015).

Zakon o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređaja za evidentiranje u drumskom prevozu ("Službeni list Crne Gore", br. 75/2010 i 17/2019).

Dokumenti

Broj posjeta : 808