Mašinski fakultet, 20.01.2020

Prijava za provjeru znanjaPotrebno je u periodu od 03.02. do 13.02.2020. godine radnim danima predati Prijavu za provjeru znanja u kabinet 415 na Mašinskom fakultetu ili u laboratoriju za pregled vozila na Mašinskom fakultetu. 

Takođe, uz Prijavu za provjeru znanja potrebno je predati:

- ovjerenu fotokopiju važeće licence i

- dokaz o naknadi troškova (30 Eura na ŽR 510-154-63, Mašinski fakultet u Podgorici).

Dokumenti

Broj posjeta : 921