Mašinski fakultet, 17.03.2020

VJEŽBA br. 6 - 17.03.2020



Poštovane kolege,

u prilogu vam šaljem zadatke za Vježbu br. 6 (nema crtanja mikrostruktura) koju će te raditi kod kuće.

Za ovo vrijeme kada ne pohađate nastavu, potrudite se da izvještaje sa prethodnih i ove vježbe završite

kako biste u prvom radnom terminu bili spremni za njihovu predaju i odbranu.

 

Pozdrav,

                dr Nebojša Tadić 

Dokumenti

Broj posjeta : 195