Mašinski fakultet, 05.04.2020

DRUGI GRAFIČKI RADPoštovani studenti,

U prilogu Vam dostavljam Drugi grafički rad iz predmeta Inženjerska grafika i dokumentacija.

Molim Vas, da urađen zadatak skenirate ili uslikate i dostavite na e:mail: radoslav@ucg.ac.me, najkasnije do 15.04.2020. godine, kako bi dobili neophodne sugestije za popravke i predviđene poene za izradu zadatka.

Dodatne informacije za izradu zadataka možete naći iz prezentacija sa predavanja koje su postavljene kao posebna objava u okviru prostora predviđenog za ovaj predmet.

Objašnjenje za konstrukciju elipse možete naći na sledećem linku:

https://youtu.be/MxzTz-59g3k?t=4

Vodite računa da su ose elipse postavljene pod uglom, u odnosu na pravila crtanja u izometriji.

U narednom periodu će biti postavljeni ostali zadaci predviđeni planom i programom za ovaj predmet. Postavljanje zadataka će pratiti vremensku dinamiku nastave predviđenu za ovaj predmet, sve do trenutka kada se steknu uslovi za redovno izvođenje predavanja i vježbi. Uz svaki zadatak će biti postavljen i krajnji rok za njihovu predaju.

Sva eventualna pitanja u vezi zadatka možete postaviti na gore priloženi e-mail.

 

PREDMETNI NASTAVNIK

prof. dr Radoslav Tomović

Dokumenti

Broj posjeta : 148