Mašinski fakultet

Rezultati kolokvijuma (sva tri smjera)
Završni ispit će se održati 19.01.21. u 8h u sali 203. Tada će biti napravljen i dogovor o daljim aktivnostima.

Dokumenti

Broj posjeta : 378