Mašinski fakultet

Obrasci sa ocjenama
U prilogu su obrasci sa ocjenama. Eventualne greške u podacima mogu se prijaviti lično u petak 5.3. u 14h u kabinetu 132 ili do tada na mejl rajkoc@ucg.ac.me

Dokumenti

Broj posjeta : 195