Mašinski fakultet, 16.12.2020

Tehnički materijali - izvođenje laboratorijskih vježbiLaboratorijske vježbe iz dijela Tehnički materijali, predmeta Tehnički i pogonski materijali, održaće se u petak 18.12.2020. godine prema rasporedu grupa koji je dat u prilogu. Vježbe se izvode u laboratoriji Mašinskog fakulteta. Prisustvo je obavezno. Studenti su dužni da prisustvuju vježbi prema rasporedu grupa. U cilju lične zaštite i poštovanja preporuka IJZ, nije dozvoljen prelazak iz grupu u grupu. Vježbe možete pratiti samo u svojoj grupi.  

Dokumenti

Broj posjeta : 78