Mašinski fakultet, 02.09.2019

Drugi rok polaganja ispita u septembarskom rokuIspit će se održati prema sledećem rasporedu:
- petak 20. septembar u 08.00h, sala 203 – kolokvijumi
- subota 21. septembar u 08.00h, sala 203 - završni ispit.

Broj posjeta : 179