Mašinski fakultet

Drugi rok polaganja ispita u septembarskom roku
Ispit će se održati prema sledećem rasporedu:
- petak 20. septembar u 08.00h, sala 203 – kolokvijumi
- subota 21. septembar u 08.00h, sala 203 - završni ispit.

Broj posjeta : 302