Mašinski fakultet

Termin popravnog završnog ispita
Popravni ispit iz TSAU-a biće održan u četvrtak, 11.02.2021. godine, u sali L2, prema sljedećem rasporedu:

- u 11.00h studenti sa parnim brojem indeksa,

- u 13.00h studenti sa neparnim brojemn indeksa.

Broj posjeta : 1544