Mašinski fakultet, 05.01.2019

Industrijska pneumatika, rez. popravnog I kol.Rezultati I popravnog kolokvijuma iz predmeta Industrijska pneumatika su dati u dokumentu ispod.

Uvid u kolokvijume je moguć na početku dodatnog pripremnog časa od 10-10:30h u Lab. za mehatroniku.

Ukoliko neko želi da popravi stanje bodova kroz usmene odgovore, može doći istog dana (jedini termin!) u kabinet nastavnika od 09-10h. 

Dokumenti