Mašinski fakultet, 04.10.2020

Organizacija nastave za predmet STRUČNA PRAKSAČasovi iz predmeta STRUČNA PRAKSA će održavati online preko aplikacije ZOOM, a izuzetno po potrebi na klasičan način u učionici.

Studenti koji su se javili predmetnom nastavniku su već dobili plan rada, način bodovanja, postavke za seminarske radove i link sa pozivom na predavanje.

Prvi čas je u utorak 06.10.2020. u 9h. 

Prije početka časa studenti su dužni da instaliraju aplikaciju ZOOM, ako je nisu instalirali u prethodnom periodu.

Predmetni nastavnik:

M.M.Markuš

Broj posjeta : 143