Master rad/ Ivana Radović/ Mašinski fakultet
R J E Š E NJ E
o odbrani master rada


I  Ivana Radović, BSc Drumskog saobraćaja, studentkinja master studija, studijski program Drumski saobraćaj, braniće master rad pod nazivom: »Analiza efektivnosti električnog putničko/teretnog lifta u HE “Piva”« dana 27. 04. 2023. godine u 14:00 časova u Sali 224/II – Zgrada tehničkih fakulteta.

II   Master rad braniće se pred Komisijom u sastavu:

1.    Dr Jelena Šaković Jovanović, redovna profesorica, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, predsjednica,
2.    Dr Sreten Simović, vanredni profesor,  Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, mentor-član, i 
3.    Dr Aleksandar Vujović, redovni profesor,  Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, član.

III  Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.