Master rad/ Vuk Nikolić/ Mašinski fakultet
R J E Š E NJ E
o odbrani master rada


I  Vuk Nikolić, BSc Mašinstva, student master studija, studijski program Mašinstvo, braniće master rad pod nazivom: »Tehno-ekonomska analiza malih hidroelektrana izgrađenih u Crnoj Gori« dana 16. 06. 2023. godine u 10:00 časova u Sali 224/II – Zgrada tehničkih fakulteta.

II   Master rad braniće se pred Komisijom u sastavu:

1.    Dr Uroš Karadžić, redovni profesor, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, mentor-član,
2.    Dr Igor Vušanović, redovni profesor, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, predsjednik, i 
3.    Dr Esad Tombarević ,docent,  Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, član.

III  Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.