Master rad/ Dubravka Nikčević/ Mašinski fakultet
R J E Š E NJ E

o odbrani master rada

 

I Dubravka Nikčević, BSc Mašinstva, studentkinja master studija, studijski program  Mašinstvo, braniće master rad pod nazivom: »Numeričko i eksperimentalno istraživanje ponašanja aksijalno opterećenih celularnih struktura od 3D štampanih termoplastičnih elastomera« dana 26. decembra 2023. godine u 12.00 časova u Sali 224/II – Zgrada tehničkih fakulteta.

II  Master rad braniće se pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr Janko Jovanović, redovni profesor, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, mentor-član,
  2. Dr Radoslav Tomović, redovni profesor, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore,predsjednik , i
  3. Dr Aleksandar Vujović, redovni profesor, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, član.

III  Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.